©2014-2020, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.3846 390